《Terminus》

 一段夾雜舞蹈、表演、戲劇及義大利即興喜劇的現場演出。
台灣麥提舞團|丹麥HumanLab劇團|丹麥Art Farm舞團


 
一位老人居住在繁忙的火車站,在那裡他遇到匆忙或心不在焉的人們。
當這些人與老人相遇時,他們的生活節奏減慢,以全新的方式看待自己與他人。
這位老人擁有一種魔力,可以將時間倒轉,改變了相遇時的一切。
 

作品長度:30-40分鐘
對象:4歲以上
票價:免票

Content from Vimeo can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Vimeo to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

2024 台灣巡迴場次 


                               2024.06/28 (五)  13:00-16:00 台南大學戲劇系工作坊
                               2024.06/30 (日)  15:00/ 16:30 高鐵-台南站
                               (暫)2024.07/01 (一)  09:00-12:00 高雄龍華國中舞蹈班表演工作坊
                               2024.07/02 (二)  09:00-12:00 高雄龍華國中舞蹈班表演工作坊

                               2024.07/02 (二)  15:00/16:30 高鐵-左營站
                               2024.07/03 (三)  16:00 新營家樂福B1
                               2024.07/04 (四)  15:00/16:30  高鐵-嘉義站
                               2024.07/05 (五)   15:00/16:30 桃園高鐵捷運站
                               2024.07/06 (六)  15:00/16:30 高鐵-台中站
                               (暫)2024.07/07 (日) 15:00/16:30  高鐵-臺北站
                               (暫)2024.07/08 (一)  09:00-12:00 高雄龍華國中舞蹈班表演工作坊
                               (暫)2024.07/09 (二) 14:00/15:30  臺北松山機場

                               2024.07/10 (三)  15:00/ 17:00 MITSUI OUTLET PARK 林口 水幕廣場

                               2024.07/11 (四)  16:30  板橋火車站
                               2024.07/13 (六)  15:00  鶯歌陶瓷博物館

表演者

MengTing Liu 劉孟婷
麥提舞團

Martin Schultz Kristensen
丹麥Art Farm 舞團

Anna Carla Maria Penati 
丹麥HumanLab劇團

Marco Zavarise
丹麥HumanLab劇團


MengYuan Liu 劉孟圓
麥提舞團


2024 協辦單位 

2024 贊助單位